Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Klein, Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws Daniel Klein, Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws. Amsterdam: Athenaeum, 2015. isbn: 9789025307462

leest als een trein (Trouw; pdf-versie)
met vaart en humor vertaald (Tijdschrift Geestelijke Verzorging)

Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben over de juiste manier van leven. In een stijl vol humor en zelfrelativering voert Klein de lezer langs de grote namen van de filosofie. Met aanstekelijk plezier maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de leer van de vrije wil en al die andere stromingen eigenlijk inhouden – en vooral wat ze betekenen voor uw en zijn persoonlijk leven en voor dat van zijn hond.