Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Lukacs, Een korte geschiedenis van de twintigste eeuw John Lukacs, Een korte geschiedenis van de twintigste eeuw. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014. isbn: 9789035141353
(Vertaald samen met Boukje Verheij)

De historicus John Lukacs geeft in een bezield relaas een bondige geschiedenis van de twintigste eeuw: twee wereldoorlogen en een koude oorlog en hun naties en leiders.