Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Cover Paula Irik, Een dapper zootje ongeregeld Paula Irik, Een dapper zootje ongeregeld. Kerk zijn met en in de buurt. Gorinchem: Narratio, 1995. isbn: 90 5263 184 0

Er is een vloedgolf van literatuur over de kerk. Die literatuur gaat doorgaans of over het afkalvingsproces in de kerk (de overbekende verhalen over secularisatie en individualisering) of over onwezenlijke dromen met betrekking tot de kerk. Van het eerste type boeken wordt niemand meer koud; van het tweede wordt niemand mder warm. Dit boek is daarop een gunstige uitzondering. Het gaat daarin immers niet om afbraak, maar om opbouw; niet over een droom, maar over realiteit. Dat proces wordt bovendien boeiend en met vaart geschreven. (Dr. Jan Hendriks)