Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Cover Het kleine verschil Anneke de Vries, Het kleine verschil. Man/vrouw-stereoptypen in enkele moderne Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Kampen: Kok, 1998. isbn: 9024293383

Enkele recente Nederlandse vertalingen van oudtestamentische teksten worden onderzocht op sporen van van vooroordelen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, zogeheten man/vrouw-stereotypen. Deze sporen zijn niet alleen in de woordkeus terug te vinden, maar ook in o.a. zinsbouw en verhaalvolgorde. Waar de Hebreeuwse brontekst in dit opzicht neutraal is, blijken de vertalingen regelmatig man/vrouw-stereotypen te bevatten; waar de brontekst zelf al stereotiep is, hebben vertalers dit nog eens versterkt. De brontekst is dus onnauwkeurig weergegeven. Onderzocht zijn de NBG- en de Willibrordvertaling, de Groot Nieuws Bijbel, de Startbijbel en Het Boek.