Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

English | Deutsch

cover Verbs and Numbers Arian Verheij, Verbs and Numbers. A Study of the Frequencies of the Hebrew Verbal Tense Forms in the Books of Samuel, Kings, and Chronicles. Assen: Van Gorcum, 1990. isbn: 9023225724

Verbs and Numbers is mijn dissertatie, geschreven en verdedigd aan de (toen nog) RijksUniversiteit Leiden. Het is een technisch boek. Ik maak daarin op zeer bepaalde punten vergelijkingen tussen het taalgebruik van drie grote historische boeken van de Hebreeuwse Bijbel, namelijk Samuël, Koningen en Kronieken. Er is inderdaad verschil: bepaalde vormen worden in Kronieken significant vaker gebruikt dan in de andere boeken. Of dat een kwestie van historische ontwikkeling is laat ik in het midden.

In my Leiden PhD thesis, I make very specific comparisons between the Hebrew usages of three historical books of the Hebrew Bible, namely Samuel, Kings, and Chronicles. There appear to be significant differences in the frequencies of certain verbal forms. Whether this represents a historic development remains to be seen.

Meine Leidensche Doktorarbeit untersucht die Sprache in den historischen Büchern Samuel, Könige und Chronik. Es stellt sich heraus daß es erhebliche Unterschiede in Punkto Häufigkeit bestimmter Flexionsformen gibt – namentlich zwischen der Chronik und den beiden anderen Büchern. Ob daraus auf eine relative Chronologie zu schließen wäre, bleibt offen.

In mijn korte artikel Early? Late? ga ik nog nader op deze kwestie in.

Cf. my article Early? Late? which discusses the historical issue further.

Vgl. meinen Beitrag Early? Late? worin ich mich eingehender mit dieser methodologischen Frage befasse.