Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

cover Stiglitz Euro Joseph E. Stiglitz, De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt. Amsterdam: Athenaeum, 2016. isbn: 9789025300876
(Vertaald samen met Huub Stegeman)

De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de eu: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered?

Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand.

Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de euro en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro.