Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Zinnig Verband cover Anneke de Vries e.a. (red.), Zinnig verband. Veertig jaar Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. isbn: 9789056253554

Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). In Zinnig verband beschrijven geestelijk verzorgers de dagelijkse praktijk van hun werk. Zo wordt de lezer een blik gegund in een tamelijk onbekend maar inspirerend werkveld.De bijdragen komen van geestelijk verzorgers werkzaam in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor psychiatrie en voor verstandelijk gehandicapten, de jeugdzorg en de revalidatiezorg. De auteurs schrijven vanuit alle levensbeschouwelijke achtergronden die in de vgvz vertegenwoordigd zijn: katholiek, protestants, joods, islamitisch, humanistisch en hindoe. De foto’s werden gemaakt door Hans Dornseiffen.