Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Internationaal Commentaar op de Bijbel Erik Eynikel, Ed Noort, Tjitze Baarda, en Adelbert Denaux (red.), Internationaal Commentaar op de Bijbel. Kampen / Averbode: Kok / Averbode, 2001. isbn: 904350002X

Enkele hoofdstukken uit verschillende talen naar het Nederlands, te weten:
Samuel Pagán: El Libro de Ester,
Gilberto Gorgulho en Ana Flora Anderson: Proverbs,
Mary Timothea Elliott: Song of Songs,
Anne-Marie Pelletier: Commentaire d'Isaïe.