Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Nederlands | Deutsch

Over mij

About me

Über mich

[FOTO ARIAN VERHEIJ]
Hebreeuws, Bijbelwetenschap, Jodendom
Hebrew, Biblical Studies, Jewish Studies
Hebräisch, Bibelwissenschaft, Judentum
Ik heb ruime onderwijs-, schrijf- en onderzoekservaring op de gebieden Bijbels Hebreeuws, Bijbelwetenschap / Oude Testament, Jodendom, en Informatie-, computer- en presentatievaardigheden aan de universiteiten van Amsterdam (UvA en VU) Leiden, Tilburg, Utrecht, het Hoger Onderwijs voor Ouderen, privé, en internationaal aan de Univerzita Karlova, Praag en de Université Protestante au Congo, Kinshasa. Een compleet overzicht van mijn publicaties.
Ample teaching, writing, and research skills in Biblical Hebrew, Hebrew Bible / Old Testament Studies, Jewish Studies, and Corpus Based Linguistics, at the universities of Amsterdam, Leyden, Tilburg, Prague, and Kinshasa. Here is my complete bibliography.
Forschungs- und Lehrtätigkeiten in den Bereichen Hebräisch, alttestamentliche Wissenschaft, Judentum, an den Universitäten zu Amsterdam, Leiden, Utrecht, Prag und Kinshasa.
Vertaling, redactie, typografie
Translation, Editing, Typography
Übersetzung, Redaktion, Typographie
Ik was vanaf 2008 lid van de redactie van het theologische tijdschrift Interpretatie, dat helaas eind 2014 ter ziele ging. Geruime tijd was ik (opmaak)redacteur van Alef Beet, het tijdschrift van de Vereniging Hebreeuws. Als vertaler heb ik meegewerkt aan het project De Nieuwe Bijbelvertaling. Mijn boeken heb ik stuk voor stuk camera-ready aan de uitgevers aangeleverd. Klik door naar overzichten van mijn vertaal- en redactiewerk.
I was one of the editors of the theological periodical, Interpretatie. During several years I served as one of the (lay-out) editors of the periodical Alef Beet, published by the Vereniging Hebreeuws, the Netherlands Association for the Advancement of Hebrew. Also, I was one of the translators of the new Dutch Bible Translation (NBV). I prepared camera-ready copies of each of my books, and translated as well as edited work by others.
2008-2014 war ich einer der Redakteure der theologischen Zeitschrift Interpretatie, früher von Alef Beet, Zeitschrift des Vereins zur Förderung der Hebräischkenntnisse im Niederläischsprachigen Bereich. Ich war einer der Übersetzer der neuen Bibelübersetzung NBV. Meine Bücher habe ich selber redigiert und camera-ready gestaltet. Hier finden Sie Übersichten von meinen Übersetzungs- und Redaktionsarbeiten.
IT, beheer
IT, Management
Aan de Vrije Universiteit heb ik gewerkt aan de revisie van de taalkundige database van de Hebreeuwse Bijbel, die nu beheerd en verder ontwikkeld wordt door het Eep Talstra Centre for Bible and Computer.
Bij Polderland Language and Speech Technology, Nijmegen was ik projectmedewerker voor Sofeer, spellingchecker en electronisch woordenboek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands.
The Eep Talstra Centre for Bible and Computer at the Vrije Universiteit, Amsterdam, holds a linguistically analyzed database of the Hebrew Bible. I made major contributions to its revision.
At the company of Polderland Language and Speech Technology, Nijmegen, I edited the linguistic data for Sofeer, a spelling checker plus digital lexicon of Hebrew and Yiddish words in Dutch.
Bestuur, organisatie
Administration, organisation
Van 2003 tot 2012 was ik lid (vanaf 2007 voorzitter) van het bestuur van de Vereniging Hebreeuws.
I have been a member and the president of the executive committee of the Vereniging Hebreeuws, the Netherlands Association for the Advancement of Hebrew, during the years 2003–2012.

Chronologisch

Chronological view

Chronologische Übersicht