Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Privacyverklaring

Arian Verheij | Woord & Geschrift verleent diensten op de volgende gebieden: vertaling, redactie, onderwijs (Klassiek Hebreeuws, Bijbel, Jodendom) en websitebouw en -beheer. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Arian Verheij | Woord & Geschrift over uw persoonsgegevens die uit direct contact beschikbaar zijn gekomen.

Deze persoonsgegevens betreffen

Doel verwerkingen

Arian Verheij | Woord & Geschrift verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet als zodanig verstrekt aan derde partijen. Een backup van de totale bedrijfsvoering van Arian Verheij | Woord & Geschrift, inclusief deze gegevens, wordt bewaard bij XS4ALL BV, Amsterdam. Ook het e-mailverkeer van Arian Verheij | Woord & Geschrift verloopt via XS4ALL. Er wordt door middel van een verwerkingsovereenkomst met XS4ALL voor gezorgd dat de in bedrijfsvoering en e-mailverkeer voorkomende gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u eventueel telefonisch, per e-mail of via de contactpagina van deze website laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden.

Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met mij opnemen en uw klacht kenbaar maken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.