Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Nederlands | English

De Nieuwe Bijbelvertaling

Als vertaler-oudtestamenticus heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Een spraakmakend project dat buitengewoon succesvol is. Ik was betrokken bij onder meer de boeken Nahum, Habakuk, Zefanja en Ezechiël.

[ DRIE BIJBELS ]

De NBV, verschenen in 2004, is een geheel nieuw opgezette vertaling van de complete bijbel, dat wil zeggen: Oude Testament, Nieuwe Testament en de zogeheten Deuterocanonieke boeken. Vanuit het principe brontekstgetrouw en doeltaalgericht is een vertaling gemaakt in modern, correct en voor iedereen begrijpelijk Nederlands – maar zonder concessies te doen aan het soms moeilijk toegankelijke karakter van de teksten.

Veel informatie over de NBV is te vinden op een tweetal websites, te weten: www.nbv.nl en www.voederbak.nl (besprekingen van allerlei vertaalproblemen, zoals waarom de kribbe uit het Kerstverhaal moest veranderen in een voederbak).

Tanach Een bijzondere uitgave van de NBV is Tanach, gemaakt in samenwerking met het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. Het boek bevat de Hebreeuwse Bijbel ofwel het Oude Testament, en het is tweetalig: Hebreeuws (Masoretische tekst) en Nederlands (NBV). De Nederlandse spelling van de eigennamen is aangepast, en de boeken staan in de traditionele joodse volgorde: Thora, Neviiem, Ketoeviem. Kijk hier voor meer info.