Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Nederlands | Deutsch

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Wildplassers?

David is pissig op Nabal. Hij roept: ‘God mag met me doen wat hij wil als ik morgenvroeg van [Nabals] familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten!’ (1 Samuel 25:22). Alle mannen van Nabal moeten vannacht dood, wil hij maar zeggen.

Uit de mond van een rouwdouw als David klinkt dat ‘van het mannelijk geslacht’ best deftig. In het Hebreeuws staat er מַשְׁתִּין בְּקִירmasjtien bekier, wat iets betekent als ‘wie tegen een muur pist’. Kijk, zo kennen we onze held weer.

Je kunt het jammer vinden dat deze plastische zegswijze in de vertaling verloren is gegaan. Toch heeft David het wel degelijk op de mannen als zodanig voorzien. Hij denkt niet zozeer aan strengere straffen voor wildplassers.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, april 2019.

Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Zien of gezien worden Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …