Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Corona

Als er een ramp gebeurt heb je ook altijd mensen die zeggen dat het een straf van God is. Maar omdat er meestal geen briefje bij het onheil zit, is het telkens weer de vraag waar Hij dan zo boos over is. In het geval van het Chinese coronavirus ligt dat anders, volgens sommigen, las ik.

Het coronavirus is een straf voor het eten van dieren die nog leven, zoals dat in China schijnt voor te komen. En hoe weten we dat? Via de getalswaarden van Hebreeuwse woorden. Elke Hebreeuwse letter is namelijk ook een getal. De alef is 1, de beet is 2 enzovoort. Als je corona met Hebreeuwse letters schrijft (קורונהqwrwnh) en je telt die letters bij elkaar op, dan krijg je 367. En laat dat nou ook precies de som zijn van de letters van een zinnetje waarmee in de joodse traditie geduid wordt op het eten van nog levende dieren. Bingo!

Ik heb niet helder gekregen of wat ik las misschien als grap bedoeld was. Wel weet ik dat er binnen de joodse traditie en ook in de bijbelexegese hier en daar best serieus werk gemaakt wordt van dit soort rekenarij, de zogeheten gematria. Mij heeft het nooit helemaal kunnen overtuigen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, februari 2020.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …