Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

De geboorte van Simson

In de kersttijd denken we aan de maagdelijke geboorte van Jezus. Een wonderlijke geschiedenis. Grappig genoeg komt er in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) een vergelijkbaar verhaal voor. Boven het hoofdstuk Rechters 13 staat in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ‘De geboorte van Simson’. Dat klopt helemaal want Simson komt in vers 24 ter wereld.

Maar de hoofdpersonen zijn een zekere Manoach, diens vrouw, en een man/engel Gods. De vrouw ‘was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen’ – iets wat je in de Hebreeuwse Bijbel vaker hoort; maagd was ze kennelijk niet. In het verhaal zoekt de engel de vrouw enkele malen op, ze lijkt nogal onder de indruk en uiteindelijk wordt Simson geboren.

Hoe haar zwangerschap tot stand kwam blijft onvermeld; over een eventuele inbreng van Manoach geen woord. Hoeft misschien ook niet. Wel is er in het Hebreeuws, vaker dan je uit de NBV zou opmaken, sprake van dat de engel ‘kwam naar’ de vrouw. Het Hebreeuwse בּוֹא אֶלbo el, ‘komen naar’, is een doodnormale uitdrukking maar kan een seksuele betekenis hebben, zoals bij Abram en Hagar. Het is alsof de gewijde schrijver dit verhaal met een knipoog heeft willen vertellen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, december 2019.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …