Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Mozes

De dochter van de farao noemde het kind Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ Nu, dat had ze inderdaad gedaan, maar daarom hoefde ze hem toch nog geen Mozes te noemen? Althans, voor een Nederlandse lezer is dat niet logisch.

Maar als je naar het Hebreeuws luistert, hoor je eerst מֹשֶׁהmosjè (Mozes) en daarna מְשִׁיתִהוּmesjitíehoe (ik heb hem gehaald), woorden die door de klanken m  en sj nogal op elkaar lijken. Logisch is de naamsverklaring dus inderdaad niet maar de Bijbelschrijver legt de Egyptische prinses hier wel een mooi Hebreeuws klankspel in de mond.

Zulke woord- of klankspelige naamsverklaringen komen nogal eens voor in de Hebreeuwse Bijbel. Soms zet de Nieuwe Bijbelvertaling het er in een noot bij, zoals bij Kain in Genesis 4:1 of Moab in Genesis 19:36-37, en soms niet, zoals hier in Exodus 2:10.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, februari/maart 2019.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …