Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

English | Deutsch

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Waarheid

Onlangs las ik een interview met rabbijn Marianne van Praag, waarin ze onder meer zegt: ‘Het woord “waarheid” in het Hebreeuws is emet. Dat bestaat uit twee gedeelten: em betekent “moeder”, en met betekent “dood”. Dat is de enige waarheid die er is: je wordt geboren en je gaat dood. De rest is interpretatie.’

Neemt u van mij aan: grammaticaal klopt dit niet. אֶמֶת – spreek uit als emmèt – is één ongedeeld woord en wat het ook moge betekenen (‘waarheid’, of ‘trouw’, zoiets), het heeft noch met moeder noch met dood iets te maken.

Maar Van Praag is niet gek en ze kent echt wel Hebreeuws. Haar uitspraak gaat niet over grammatica maar is een spel met taal. In de joodse traditie is dat een steeds terugkerend element. Door te spelen en vrij te associëren met woorden laat men nieuwe werelden opengaan. Wat niet klopt kan toch waar zijn.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, januari 2019.

Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Zien of gezien worden Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …