Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

San Paolo

Rome, Tadolini, San Paolo, tekst. Foto: Lidy Peters
  Foto: Lidy Peters

In Rome is altijd wat te doen, dat weet iedereen. Minder bekend is dat je daar ook heel intrigerend Hebreeuws kunt vinden, en dan niet in een of ander achterafsteegje. Op het bordes van de Sint Pieter staat pontificaal een groot standbeeld van San Paolo, voor protestanten de apostel Paulus. Het werd in 1838 vervaardigd door Adamo Tadolini. Over zijn arm heeft Paulus een rol perkament hangen en daarop staan in vergulde letters enkele Hebreeuwse woorden.

Het was niet eenvoudig om er een duidelijke foto van te krijgen en toen dat gelukt was, is er door mij en enkele geleerden nog lang en peinzend naar gekeken. De letters zijn namelijk niet van het keurige type dat we gewend zijn. We denken nu dat er staat: באל מעוזי כל אוכל חילbeëel maoezie kol oechal chajil. Dat zou iets kunnen betekenen als: ‘met God die mijn sterkte is ben ik tot alle grote daden in staat’.

We hebben dat, als het al klopt, niet als citaat in of buiten de Bijbel kunnen terugvinden. In de verte lijkt het op Philippenzen 4:13, ‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.’ En op 2 Samuel 22:33, ‘De God die mijn sterke vesting (מעוזי חילmaoezie chajil) is’. Maar waarom Paulus nu juist met deze tekst is uitgebeeld? Wie het weet mag het zeggen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, zomer 2018.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …