Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Judeeërs of Joden

In de tijd voor Pasen doet zich altijd weer een lastig (bijbel)vertaalprobleem voor in de verhalen over het lijden en sterven van Jezus. Met wie had hij te maken? Met de Romeinen natuurlijk, want die hadden het voor het zeggen in Jeruzalem. Maar verder? In de Griekse teksten van de evangeliën gaat het over de Ioudaioi. Het ligt voor de hand dat men in het Aramees over יהודאיןJehoedaïen sprak, en in het Hebreeuws over יהודיםJehoediem.

De vraag is nu, hoe je dat ene Griekse (Aramese, Hebreeuwse) woord moet vertalen. Ruwweg zijn er twee opties die in onze beleving sterk van elkaar verschillen: Judeeërs of Joden. Het eerste klinkt vooral bestuurlijk, het tweede meer godsdienstig. Kies je voor Joden, zoals de NBV, dan is de pijnlijke geschiedenis van christelijk antijudaïsme en antisemitisme direct aanwezig. De Naardense Bijbel houdt het op Judeeërs.

Hetzelfde probleem, maar zonder die akelige lading, doet zich trouwens ook in het Oude Testament voor. Het woord יהודיםJehoediem wordt daar behoorlijk vaak gebruikt. In het begin is het wel duidelijk dat het om leden van de stam, dan wel inwoners van het gebied Juda gaat: Judeeërs dus. Maar naarmate de bijbelse geschiedenis vordert neemt de onzekerheid daarover toe en gaan bijbelvertalingen dus ook sterker uiteenlopen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, maart 2018.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …