Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Crossdressing

Op de website www.nieuwheilig.nu schrijft Janneke Stegeman over de bekende mantel van Jozef uit Genesis 37: ‘Dat is een interessante mantel: hetzelfde Hebreeuwse woord beschrijft elders de mantel van Tamar, dochter van David. Het is een andere verklaring voor de haat en nijd van Jozefs broers: ze trokken het slecht dat hun broer vrouwenkleding droeg.’

Jozef als crossdresser! Hoe zit dat? Het gaat hier eigenlijk niet om één Hebreeuws woord, maar om twee: כְּתֹנֶת פַּסִּים ketònet passiem. Een ketònet is een gewaad; in de Bijbel wordt het vaak door priesters gedragen en dat zijn geen vrouwen. Maar een ketònet passiem is zeldzaam. Die combinatie vinden we inderdaad alleen bij Jozef en bij Tamar in 2 Samuel 13, waar erbij staat: ‘zoals de jonge huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen’.

Vooral die toevoeging zou misschien kunnen pleiten voor Stegemans opvatting dat het hier om vrouwenkleding gaat. Anderzijds, we weten niet precies wat passiem betekent (iets met veel kleuren, wordt meestal gedacht). En zou de oude Jakob zijn lievelingszoon als een jonge huwbare koningsdochter over straat sturen zonder daar verder een woord aan vuil te maken?

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, februari 2018.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …