Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Lobith

Je hoort er tegenwoordig niet meer zo veel over maar er is een tijd geweest dat men zich afvroeg wat er toch van de tien stammen Israëls geworden was. In de bijbelse geschiedenis is een tijdlang sprake van ‘Israël’ en ‘Juda’, de twee delen waarin het ene koninkrijk van David en Salomo uiteenviel. Israël omvatte tien stammen, Juda twee (namelijk Juda en Benjamin). In 2 Koningen 17 lezen we hoe Israël onder de voet gelopen wordt door de Assyriërs. De complete bevolking, die tien stammen dus, wordt gedeporteerd naar Assyrië en in de Bijbel zien we ze niet meer terug.

Je kunt je dan de vraag stellen: hoe liep het met die mensen af? Waar zijn ze gebleven? Daarover deden vroeger de wildste speculaties de ronde. En in mijn studententijd was er ook een (vermoedelijk toen al behoorlijk belegen) grapje over.

De Israëlieten kwamen naar… Nederland! Hoe weten we dat? Ze zakten op boten de Rijn af en toen ze hier arriveerden zagen ze dat het land onbewoond was. Ze noemden die plaats: לא ביתlo beet, wat ‘geen huis’ betekent. Dat werd Lobith. Een eindje verderop zagen ze toch iets van menselijke activiteit en ze zeiden וגניםwe-ganiem, ‘maar wel tuinen’. Niet toevallig dus dat in Wageningen een Landbouwuniversiteit staat.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, januari 2018.

Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …