Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Eerbiedskapitaal

Momenteel wordt er gewerkt aan een herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling. Sinds 2004 zijn er vele edities van de NBV verschenen, die in allerlei opzichten van elkaar verschillen. Maar de tekst zelf bleef daarbij onveranderd. Deze keer worden er wel wijzigingen aangebracht, op basis van duizenden opmerkingen van kritische lezers.

Misschien wel letterlijk de meest in het oog springende verandering is de (her)invoering van de zogeheten eerbiedskapitaal. De respecthoofdletter, zou je ook kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, in Genesis 2:2 rust God nu uit van het werk ‘dat hij gedaan had’ en dat wordt het werk ‘dat Hij gedaan had’. Het woord Hij krijgt een hoofdletter, uit respect, omdat het op God slaat. Veel lezers hebben daar om gevraagd, aldus het Nederlands Bijbelgenootschap.

Nu weten we dat God thuis het liefst Hebreeuws spreekt, en laat Hebreeuws nou net een taal zonder hoofdletters zijn. Zelfs het verschil tussen ons ‘gij’, ‘u’ en ‘jij’ is in Zijn taal onbekend. Ik zou me daarom kunnen voorstellen dat deze kwestie Hem betrekkelijk koud laat, of dat Hij er bij Zichzelf een beetje om moet lachen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, december 2017.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …