Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Donker

De dagen worden korter en de gedachten dwalen door een ‘donker’ dal, om Psalm 23:4 uit de NBV te citeren. Hoewel? De Statenvertaling had het in 1637 over een dal ‘der schaduwe des doots’ en dat is sindsdien zo gebleven. Ook de Naardense Bijbel spreekt van een dal ‘vol schaduw van dood’. Meer dan zomaar een herfstdip.

Waar komt die dood vandaan? Dat is een interessante kwestie, waarbij wetenschap en religieuze traditie tegenover elkaar staan. Het Hebreeuwse woord waar het over gaat luidt צַלְמָוֶתtsalmáwet. De moderne wetenschap weet dat dat inderdaad één woord is en dat het donker betekent. Het komt vooral in de Psalmen en in Job voor, maar ook bijvoorbeeld in Jesaja 9:1.

De traditie ziet dit echter al heel lang als een samenstelling van twee woorden, צַלtsal en מָוֶתmáwet, die respectievelijk schaduw en dood betekenen. Als vertaler zit je hier tussen twee vuren en moet je een keuze maken. Of je doet gewoon allebei, zoals de Biebel in de Twentse sproake: ‘Al mot ik de duustere delling van doodsscha deur’.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, november 2017.

Onstuimig? Verraderlijk! Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …