Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Genderneutraal?

We hebben ons de afgelopen zomer op uitgebreide schaal beziggehouden met genderneutraal taalgebruik: praten op zo’n manier dat echt helemaal niemand hoeft te denken dat het niet over ‘haar t/m hem’ gaat. Dames en heren werden reizigers. Best een heel gedoe, maar zoals gezegd: in het Nederlands gaat het hierbij hoofdzakelijk om taal-gebruik, dus om wat je zegt en hoe je het zegt.

Kinderspel vergeleken bij het Hebreeuws, waar gender veel meer dan bij ons in de taal zelf zit. Vrijwel alle woorden hebben een zogeheten grammaticaal geslacht. Daarvan zijn er twee en ze heten, jawel, ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. Zelfs hoe je in het Hebreeuws ‘jij’ zegt hangt ervan af of je het tegen een man (אַתָּהattá) of tegen een vrouw (אַתְּ at) hebt. Een tussenvorm is er niet. Hoe binair wil je het hebben?

Als Hebreeuwsdocent roep ik natuurlijk steeds dat grammaticaal geslacht iets heel anders is dan biologisch geslacht, en dat is ook wel zo, maar daarmee wordt het probleem dat sommigen hiermee hebben niet opgelost.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, september 2017.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …