Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Klemtoon-NBV

Woorden uit vreemde talen zijn soms best lastig. Dat merk je als je uit de Bijbel moet voorlezen. Is het nou Timotéüs of Timóteüs, Bátseba of Batséba, Ízebel of Izébel, en ga zo maar door. Om de bijbellezer hierin een beetje bij te staan heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de zogeheten klemtoon-NBV in het leven geroepen. Op de website www.debijbel.nl kun je sinds kort bij de Nieuwe Bijbelvertaling de optie ‘klemtoon’ aanvinken en dan zie je bij elke eigennaam precies waar de klemtoon valt. Je moet wel lid zijn van het Bijbelgenootschap om toegang te hebben tot die site.

De onderzoekers die hier achter zitten zeggen uitdrukkelijk niet dat je op deze manier de namen uitspreekt zoals ze in het Grieks of het Hebreeuws klinken. Ze hebben ervoor gekozen om de namen als Nederlandse woorden te benaderen. Uitspraakvarianten werden aan Nederlandstalige proefpersonen voorgelegd om te kijken wat voor de meeste mensen acceptabel is. En ze letten bewust alleen op de klemtoon, niet op andere aspecten van de uitspraak.

De klemtoon-NBV kiest voor Batséba en Izébel. Qua klemtoon klopt dat met het Hebreeuws, waar we zeggen בַּת שֶׁבַע – Batsjèva en אִיזֶבֶל – Izèvel. Anders bijvoorbeeld ligt het met de naam Abraham. Die krijgt de klemtoon op de eerste A, want bij deze ingeburgerde naam zijn we het zo gewend. In het Hebreeuws ligt de klemtoon juist op de laatste lettergreep: אַבְרָהָם – Avrahám.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, mei/juni 2016.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …