Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Golgota

‘Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.’ Zo staat het in Johannes 19. Die laatste toevoeging is opmerkelijk, want Golgota is geen Hebreeuws, althans niet in de moderne taalkundige zin van het woord. Johannes zal iets bedoeld hebben als: de taal van de lokale bevolking (en dus niet Grieks of Latijn).

Golgota is een (wel ietwat vergriekste) vorm van גֻּלְגַּלְתָּאgoelgaltá, en aan dat á ziet de kenner dat het niet een Hebreeuws maar een Aramees woord is. Aramees was destijds de taal van de lokale bevolking. Je zou het woord kunnen vertalen als ‘de schedel’, of, omdat het kennelijk als plaatsaanduiding wordt gebruikt, ‘De Schedel’. In het Hebreeuws zou je zeggen: הַגֻּלְגֹּלֶתhagoelgólet, wat er natuurlijk wel op lijkt, maar toch anders is.

Als je dit weet, ligt het voor de hand om te denken dat deze plek zo heette omdat het een schedelvormige verhoging in het landschap was. Die gedachte vindt steun in het evangelie van Lucas, alleen moet je wel Grieks kennen om dat te zien. Letterlijk weergegeven heeft Lucas het over ‘de plaats die genoemd wordt Schedel’. Onwillekeurig zag ik Golgota altijd voor me als bezaaid met schedels, maar misschien is dat niet de bedoeling.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, maart/april 2016.

Onstuimig? Verraderlijk! Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …