Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Netanjahoe

נתניהו – Netanjahoe is de naam van een aantal mannelijke bijfiguren in de bijbelse geschiedenis. In Jeremia 36:14 bijvoorbeeld wordt iemand aangeduid als ‘de zoon van Netanjahoe’. Niet veel bijzonders. Maar deze naam heeft wel betekenis. Het deel נתנnetan heeft iets met geven te maken. Het tweede deel יהוjahoe is een verkorte vorm van de Godsnaam יהוה – JHWH. Netanjahoe betekent dus ‘geschenk van JHWH’. Of de huidige minister-president van Israël die claim waarmaakt is dan weer een andere vraag.

De combinatie van Godsnaam en geven komt trouwens in meer namen voor. Neem יונתן – Jonatan, de vriend van David. Hier staat de Godsnaam als jo aan het begin en natan is weer het deel dat over geven gaat. Jo-natan en Netan-jahoe betekenen dus ruwweg hetzelfde.

Maar wacht eens, de Godsnaam JHWH mag toch niet uitgesproken worden? Nee dat mag niet. Maar in de bijbelse tijd, voordat het verbod ging gelden, kon JHWH in verkorte vorm duidelijk wel deel uitmaken van persoonsnamen en dus ook uitgesproken worden. En dat is zo gebleven: soms aan het begin als jo of jeho, soms aan het eind als ja of jahoe.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, januari/februari 2016.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …