Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Rosj Hasjana

Op zondagavond 13 september begint er in de joodse religieuze kalender weer een nieuw jaar, namelijk het jaar 5776, gerekend vanaf het veronderstelde moment waarop de wereld werd geschapen. De Hebreeuwse naam van het feest Joods Nieuwjaar luidt ראש השנהRosj Hasjana en een letterlijke vertaling daarvan zou zijn: de kop van het jaar.

Het woord רֹאשׁrosj komt nogal vaak voor in de Bijbel en betekent meestal hoofd als deel van het menselijk lichaam. De kern (of: wortel) van het woord bestaat uit de letters ר en א en , en heeft iets te maken met begin. Diezelfde kern zit ook in het eerste woord van de Bijbel, בְּרֵאשִׁיתbereesjiet, ‘in het begin’ uit Genesis 1:1. Overigens bestaat er ook nog een ander woord rosj en dat betekent vergif, maar dat is bij Rosj Hasjana zeker niet bedoeld.

De gebruikelijke nieuwjaarswens luidt (steeds met de klemtoon op de laatste lettergreep): שנה טובה ומתוקהsjana tova oemetoeka, een goed en zoet jaar! Om dat zoete te onderstrepen eet men stukjes appel gedoopt in honing.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, sept/okt 2015.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …