Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Oude en nieuwe letters

U hebt zich misschien wel eens afgevraagd hoe het zit met de letters boven deze stukjes. Is dat Hebreeuws? Het lijken wel runentekens! Alleen de onderste letters zien er vertrouwd uit. Maar ook de runen zijn echt Hebreeuws. In de oudste periode werd het Hebreeuws met deze letters geschreven, in vele variaties.

Op zeker moment, rond 400 v. Chr., ging men de letters gebruiken van een verwante taal, het Aramees. In die tijd werd het Aramees heel veel gesproken, ongeveer zoals het Engels nu. Die Aramese letters zijn het Hebreeuwse alfabet geworden zoals we het nu nog kennen. Het wordt ook wel kwadraatschrift genoemd omdat de meeste letters precies in een vierkant hokje passen. Hierboven ziet u driemaal hetzelfde woord, tweemaal in oude en eenmaal in nieuwe letters.

Welk woord? Daarover een andere keer.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, september 2009.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …