Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Nogmaals: ossenkop

In het vorige stukje ging het erover dat de letter alef soms verbonden wordt met het begrip ossenkop. Het leek misschien alsof dat totale onzin is maar zo erg is het nou ook weer niet. Heel in het begin zag het Hebreeuwse alfabet er anders uit dan nu. In dat oorspronkelijke alfabet leek de alef wel wat op de kop van een os. Dat was geen toeval: het Hebreeuwse woord אלף alef kan iets als os betekenen, zoals in Psalm 8:8 (waar de Nieuwe Bijbelvertaling het weergeeft met ‘vee’.)

Oud-Hebreeuwse alef

Nu komt het geniale van het alfabet. Dat ossenkopachtige teken heette dan wel alef (‘os’) maar het verwees niet naar een os, laat staan naar de kop van een os. Naar wat dan wel? Naar een klank, namelijk de klank waarmee het woord alef begint als je heel goed luistert en voelt: een klikje in je keel.

De rol van de os in dit verhaal is dus betrekkelijk toevallig. Men had bijvoorbeeld ook voor vuur kunnen kiezen. Het Hebreeuwse woord voor vuur is אשׁeesj en dat woord begint met hetzelfde klikje. Dan had deze Hebreeuwse letter er vast anders uitgezien en ze had ook anders geheten, namelijk eesj in plaats van alef. Maar – en dat is waar het om gaat – de klankwaarde was precies hetzelfde geweest.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, oktober 2014.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …