Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Drie-eenheid

ben roeach ab

Christenen en joden, het is een verhaal waar je niet altijd vrolijk van wordt. Toch komt er af en toe wel iets grappigs voorbij. In een pasverschenen wetenschappelijke bundel, waarvan ik de teksten redigeerde, staat een plaatje: een detail uit een 16e-eeuwse bijbeluitgave. Je ziet daar het Hebreeuwse woord בָּרָאbara, (God) schiep, uit Genesis 1:1.

Bij elke van de drie letters van dat woord heeft iemand, we weten niet wie, in de kantlijn een Hebreeuws woord toegevoegd. Bij de ב staat בֶןben (zoon), bij de ר staat רוּחַroeach (geest) en bij de laatste letter, de א, zien we אָבab (vader).

Je hoort deze onbekende christen denken: Ha! Zie je wel! Daar zullen die joden niet van terughebben. De Drie-eenheid staat gewoon in hun eigen Bijbel! Apekool natuurlijk, maar ergens toch ook wel ontroerende apekool. En eerlijk is eerlijk, een joodse kabbalist had zoiets ook kunnen bedenken.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, april 2014.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …