Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Godenzonen

Onder bijbelaars is Deuteronomium 32:8 een beroemde passage. Daar staat (in de Herziene Statenvertaling): ‘[…] de Allerhoogste […] heeft […] het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.’ En dat is best raar, want zou er echt tegenover elke Israëliet een heel volk met eigen grondgebied staan? Dat worden dan wel heel veel volken. Maar in het Hebreeuws staat het er echt: בני ישׂראלbenee jisraëel, zonen van Israël, Israëlieten.

Nu wil het geval dat er onder de Dode Zeerollen (je kan soms beter zeggen: Dode Zeesnippers, duizenden en duizenden) een piepklein stukje perkament gevonden is waarop staat: בני אלהיםbenee elohiem, godenzonen ofwel engelen. Het is te zien op www.deadseascrolls.org.il. Er staan nog wat letters op en de geleerden denken dat het bij Deut 32:8 hoort. Als dat klopt dan zou in deze Qumranversie dus staan: ‘[…] overeenkomstig het aantal engelen.’ Voor elke engel een volk, daar kun je je wel wat bij voorstellen.

Maar ja, in het volgende vers lijkt het dan alsof de Heer een van die engelen is, en dat is natuurlijk weer moeilijk te verkopen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, september 2013.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …