Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Chanoeka

In de joodse kalender begint op de vooravond van 25 kislew ieder jaar het Chanoeka-feest. In de gewone kalender is dat dit jaar op zaterdagavond 8 december. Chanoeka duurt acht dagen. Het Hebreeuwse woord חנוכהchanoeka betekent ‘inwijding’.

De tempel in Jeruzalem was in de 2e eeuw voor de gewone jaartelling door de Griekse overheersers ontwijd en werd onder leiding van Judas de Makkabeeër heroverd en opnieuw ingewijd. Het verhaal staat niet in de Hebreeuwse Bijbel maar wel in 2 Makkabeeën 10, en het wordt nog steeds gevierd.

Volgens de Talmoed (Sjabbat 21b) trof Judas slechts een heel klein beetje zuivere lampolie aan. Toch bleek dat voldoende om de zeven-armige tempelkandelaar, de menora, acht dagen te laten branden. Om dat wonder te symboliseren ontsteekt men aan de speciale acht-armige kandelaar, de chanoekia, elke dag van het feest een nieuw lichtje.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, november 2012.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …