Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Aanschouwen of verschijnen

Het Hebreeuws werd oorspronkelijk zndr klnkrs gschrvn. Dat gold natuurlijk ook voor de Bijbel. En in Israël gebeurt het nog steeds zo. Meestal geen enkel probleem maar verwarring ligt wel op de loer, zeker bij oude en heilige teksten. Daarom werden in de vroege middeleeuwen klinkertekens – puntjes en streepjes – toegevoegd aan de letters van de Bijbel.

Probleem opgelost? Niet altijd. Psalm 42:3 luidt in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): wanneer mag ik Gods gelaat aanschouwen? Maar in een noot staat erbij dat de officiële Hebreeuwse Bijbeltekst (MT) eigenlijk betekent: wanneer mag ik voor Gods gelaat verschijnen?

Aanschouwen en verschijnen: het zijn in het Hebreeuws precies dezelfde letters (ואראהw’r’h), met verschillende klinkers. De NBV denkt dat de makers van de MT zich een paar puntjes en streepjes vergist hebben. En inderdaad, dat valt niet helemaal uit te sluiten, vergissen is tenslotte menselijk.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, oktober 2012.

Onstuimig? Verraderlijk! Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …