Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Sjoa of Holocaust

Op 19 april (in de joodse kalender: 27 nisan) was het Jom Hasjoa, de Dag van de Sjoa. Elk jaar worden op Jom Hasjoa de zes miljoen door de nazi's vermoorde Joden herdacht. Hier staan we even stil bij het woord sjoa.

Het Hebreeuwse שֹׁואָהsjoa (spreek uit: sjo-á) komt een keer of tien voor in het Oude Testament, vooral in het boek Psalmen en bij enkele profeten. De betekenis ervan is niet precies te omschrijven en het wordt dan ook uiteenlopend vertaald. Voorbeelden uit de Nieuwe Bijbelvertaling zijn ‘storm(wind)’ in Jesaja 10:3 en Ezechiël 38:9, ‘ondergang’ in Jesaja 47:11 en Psalm 35:8. Het is hoe dan ook een negatief geladen woord dat duidt op groot onheil.

De moord op de Joden wordt ook wel holocaust genoemd. Dat is geen Hebreeuws woord, maar Grieks. Het betekent iets als ‘(een) geheel verbrand (offer)’. In de Griekse versie van het Oude Testament komt een hieraan verwante term nogal vaak voor, vooral in Exodus, Leviticus en Numeri. Het is een woord dat verwijst naar de offercultus.

Omdat het woord holocaust dus oorspronkelijk een positieve religieuze lading heeft, vinden veel mensen het verkeerd om het te gebruiken voor de moord op de Joden. Sjoa is een veel passender begrip.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, april/mei 2012.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …