Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Pesach, het feest van voorbijgaan

Binnenkort is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het woord Pasen, via het Aramese פַּסְחָאpascha afgeleid van het Hebreeuwse pesach, heeft niks met opstaan te maken. De Hebreeuwse letters פסח – p s ch betekenen iets heel anders, namelijk voorbijgaan, overslaan.

Hoe dat zo? We bevinden ons in het verhaal over de Uittocht uit Egypte. Om precies te zijn in Exodus 12, de tiende plaag, waarbij God alle eerstgeborenen in Egypte doodt. De Israëlieten moeten bloed van een geslacht dier aan hun deurposten smeren. Daaraan herkent God hun huizen en aan hen ‘zal ik voorbijgaan’ (פָסַחְתִּיpasachti, vers 13), zodat zij gespaard blijven. Egypte is knock-out en de Israëlieten kunnen vertrekken. Dit verhaal werd in Jezus’ tijd en wordt nog steeds uitbundig gevierd.

Dacht Jezus hieraan toen hij bad: ‘laat deze beker aan mij voorbijgaan’? Het zou kunnen maar bij nader toezien is het toch niet zo waarschijnlijk. Dit jaar vallen Pasen en Pesach trouwens samen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, maart / april 2012.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …