Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Nieuwe kracht

Vertalen is verraden, zeggen ze wel eens. Hoe je ook je best doet, met een vertaling geef je nooit helemaal precies weer wat de oorspronkelijke tekst bedoelt. Dat geldt zeker ook voor het vertalen van de Bijbel, een boek van lang geleden uit een land hier ver vandaan.

Soms weten we gewoon niet wat er bedoeld wordt. Neem nou Psalm 23:3. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft daar ‘hij geeft mij nieuwe kracht’. Maar volgens een noot is ook mogelijk: ‘hij brengt mij behouden terug’.

Het Hebreeuws is helemaal niet ingewikkeld: נַפְשִׁי יְשֹׁובֵב nafsjie jesjoveev – ‘mijn ziel brengt hij terug’. Maar helaas, in het Nederlands betekent die uitdrukking niks.

Vertalen is in elk geval kiezen. Of, zoals hier, de mogelijkheden op tafel leggen en de keuze aan de lezer laten.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, februari 2012.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …