Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

De boeken van Mozes

U weet vast wel hoe de eerste vijf boeken van de het Oude Testament heten: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Oorspronkelijk zijn dat Griekse woorden. De Griekse vertaling van de Bijbel is lange tijd heel belangrijk geweest en is dat in de Oosterse kerken nog steeds. De namen betekenen iets als: Wording, Uittocht, Levitisch(e zaken), Aantallen en Tweede (formulering van de) wet.

Hoe vertrouwd deze namen ook klinken, de boeken van de Tora hebben ook andere titels. In het jodendom worden ze aangeduid met hun Hebreeuwse beginwoorden – ongeveer. Genesis heet in het Hebreeuws daarom בראשׁיתBeresjiet, daarna volgen Sjemot, Wajikra, Bemidbar en Devariem.

Laten we deze titels eens vertalen met hulp van de Nieuwe Bijbelvertaling. De vijf boeken van Mosjee heten dan zo: In het begin, De namen, Hij riep, In de (Sinai-)woestijn en De toespraak.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, december 2011.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …