Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Samaritanen

Binnen het jodendom – of erbuiten, het is maar hoe je het bekijkt – is er een aparte stroming: de Samaritanen. Hun geschiedenis gaat terug tot de 8e eeuw voor onze jaartelling (zie 2 Koningen 17:24-33). Ook in het Nieuwe Testament worden ze genoemd en ze bestaan nog steeds.

Van de Hebreeuwse Bijbel erkennen de Samaritanen alleen de Tora (de vijf boeken van Mozes). De rechters, koningen en profeten doen er voor hen niet toe, net zomin als de Psalmen of Hooglied.

De Samaritaanse Tora is wel grotendeels gelijk aan de ‘onze’, maar soms is er een opvallend verschil. In Deuteronomium 27:4 moeten de Israëlieten heilige stenen plaatsen op een zekere berg. Welke berg? Lees maar na. Maar volgens de Tora van de Samaritanen was het een andere, namelijk de Geriziem, hun eigen heilige berg…

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, oktober en november 2011.

Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …