Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Tellen, tellen, tellen

De Hebreeuwse tekst van het Oude Testament is tot ons gekomen door het werk van de masoreten. Ze zijn hier al eens eerder genoemd. Deze ‘overleveraars’ schreven de bijbel heel nauwkeurig over. Dat is geen sinecure hoor. Probeert u het maar eens met een willekeurige tekst: met de hand gaat foutloos echt niet lukken.

De masoreten hadden geen computers, geen kopieermachines en geen scanners. Hoe kregen zij het dan voor elkaar om geen fouten te maken? Ze telden. Verzen, paragrafen, bijzondere gevallen, het werd allemaal geteld en bijgehouden. In de Nederlandse bijbels zie je het meestal niet, maar aan het eind van ieder bijbelboek staat het aantal verzen vermeld. Bij Genesis: ‘Het aantal verzen van het boek bedraagt duizend vijfhonderd vierendertig’. En halverwege het boek schreven de masoreten in de marge: ‘dit is het midden van het boek’.

Overigens komt mijn computer in het geval van Genesis met de beste wil van de wereld niet verder dan duizend vijfhonderd drieëndertig verzen. Hier lijkt ergens toch iets niet helemaal goed te zijn gegaan.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, november/december 2010.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …