Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

U of jij

Het maakt in het Nederlands nogal een verschil of je iemand aanspreekt met ‘u’ of met ‘jij’. Het eerste is afstandelijker, formeler, beleefder. Het tweede is meer familiair en informeel. En kan daardoor als onbeleefd worden ervaren. Ook in het Duits en het Frans luistert dit nauw.

In het Hebreeuws wordt dat verschil niet op deze manier tot uitdrukking gebracht. Daar speelt iets anders, namelijk het geslacht van de aangesprokene. Tegen een vrouw zeg je אַתּat en tegen een man אַתָּהatta. Hoe afstandelijk of informeel dat is moet uit de context blijken. Bij het maken van de Nieuwe Bijbelvertaling was dit een van de vele, vele discussiepunten.

Maar het Hebreeuws kent wel een andere manier om beleefdheid aan te geven. Tegen een belangrijk man zeg je dan bijvoorbeeld ‘mijn heer’. Grappig genoeg kun je zo ook een beleefde vorm van ‘ik’ maken: ‘uw knecht’ (‘jouw’ past dan echt niet). In het eerste hoofdstuk van het bijbelboek 1 Koningen wemelt het van deze uitdrukkingen.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, november 2010.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …