Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Het Jonge Testament

Het is in deze rubriek al een paar keer over de Masoretische Tekst (MT) van de Bijbel gegaan. Dat is zeg maar de officiële Hebreeuwse versie van het Oude Testament. Hierop is bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling gebaseerd.

Deze masoretische versie is tot stand gekomen dankzij het werk van de zogeheten masoreten (‘overleveraars’). Deze joodse geleerden waren actief in de vroege middeleeuwen en zij hebben de tekst met een ongelofelijke nauwkeurigheid vastgesteld. Ook hebben ze zang- en klinkertekens toegevoegd om de – volgens hen – juiste voordracht en interpretatie te noteren. Rond het jaar 1000 n.Chr. waren ze klaar.

Dat is dus alweer zo’n duizend jaar geleden, maar daarmee is dit zogenaamde Oude Testament toch wel een heel stuk jonger dan het Nieuwe!

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, oktober 2010.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …