Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

God, god, goden

Het verhaal van het gouden kalf begint ermee dat de Israëlieten aan Aäron vragen: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan …’ In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er bij dit vers (Exodus 32,1) een voetnoot die zegt: Ook mogelijk is de vertaling ‘Maak goden’.

Pardon? Dat is nogal een verschil. Hoezo kan dat ‘ook mogelijk’ zijn? Dat zit zo. Het Hebreeuwse woord אֱלֹהִיםelohiem, dat meestal met God wordt vertaald (maar hier met god, dus met een kleine letter) is, als je puur naar de vorm kijkt, een meervoud: goden. Maar meestal heeft het een werkwoord in het enkelvoud bij zich. Er staat dan dus iets als ‘goden’ doet dit of ‘goden’ zegt dat. Een beetje vreemd, maar we gaan er dan maar van uit dat met ‘goden’ de ene God met een hoofdletter bedoeld wordt.

Hier is het anders. Hier gaat het in het Hebreeuws over ‘goden’ die voor ons uit kunnen gaan. Het zouden er dus ook wel eens meer kunnen zijn. Misschien. Ook mogelijk. Je voelt de aarzeling bij de vertalers. In elk geval is het niet God, want die maak je niet.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, maart 2010.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …