Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Spintol

Er zijn van die Hebreeuwse woorden waarvan bijbelaars niet goed weten wat ze betekenen. Neem nou het woord פֶּלֶךְpèlèch. De sterke vrouw uit Spreuken 31:19 heeft zo’n ding in haar handen en de NBV noemt het een weefspoel. Maar in 2 Samuel 3:29 vervloekt David zijn tegenstander Joab door te wensen dat er in diens familie altijd iemand mag zijn die een – ehhm, weefspoel vasthoudt? Kanniewaarzijn, dacht de NBV. Het werd: iemand die met krukken loopt. En zo denken velen erover.

Het zat de oudtestamenticus Paul Sanders van de Protestantse Theologische Universiteit niet lekker, dus hij ging op onderzoek uit. En wat vond hij? Ten eerste: op grond van tal van gegevens moet een pèlèch een soort hangende draaitol zijn geweest die je, als vrouw, gebruikte om te spinnen. Een spintol dus.

Ten tweede: hoezo kanniewaarzijn? Ook buiten de Bijbel vloekte men heel wat af en er zijn teksten gevonden waarin mannen wordt toegewenst dat ze als een vrouw zullen worden. Zo is het ook hier: David hoopt dat er bij Joab altijd mannen zullen zijn die – o schande! – als een vrouw de spintol hanteren.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, september 2021.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …