Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Miljoen

Er wordt wat afgeteld in de Hebreeuwse Bijbel; zeker in de verhalende gedeelten wemelt het van de getallen. Er is zelfs een heel boek dat Getallen (Numeri) heet, al staan daar ook prachtige verhalen in. Onhandig genoeg kent het Bijbels Hebreeuws geen cijfers, zodat al die getallen in woorden uitgedrukt moeten worden. Denk aan Methusalem, die in het Hebreeuws ‘negen en zestig jaar en negen honderd jaar’ werd (NBV: ‘969 jaar’).

Net als wij heeft het Hebreeuws eigen woorden voor tien (עֶשֶׂרèsèr), honderd (מֵאָהmeá) en duizend (אֶלֶףèlèf). Ook de combinaties tien- en honderdduizend zijn er. Maar waar wij (en het Modern Hebreeuws) voor de volgende stap het woord miljoen geïmporteerd hebben, houdt het Bijbels Hebreeuws het op אֶלֶף אֲלָפִיםèlèf alafiem, ofwel duizendduizend.

Nu is er ook maar één gewijde schrijver geweest die een miljoen nodig had, de Kronist, en die gebruikte het getal slechts driemaal (1 Kronieken 21:5 en 22:14 en 2 Kronieken 14:8). Dus zo heel bezwaarlijk was het nu ook weer niet dat een apart woord voor miljoen destijds ontbrak.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, juni/juli/aug 2021.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …