Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Natuurmuseum

Aan de Gerard Noodtstraat hier in Nijmegen staat een opmerkelijk gebouw, met boven de ingang in grote letters geschreven: NATUURMUSEUM. Dit is de voormalige synagoge, ontworpen door Oscar Leeuw. De oorspronkelijke bestemming wordt duidelijk als je helemaal omhoog kijkt: daar prijken de Tafelen der Wet, met in het Hebreeuws de eerste woorden van elk van de tien geboden. Wat je niet meer kan zien is dat er ook boven de ingang een Hebreeuwse tekst heeft gestaan. Misschien nog steeds, maar dan achter een laag plamuur.

In het Regionaal Archief bevinden zich foto's uit de oorlog waarop de synagoge te zien is, beklad met de vreselijkste antisemitische leuzen. Een van die foto's is opgenomen in de Canon van Nijmegen. Daarop is ook de Hebreeuwse tekst te zien, verdeeld over twee regels.

opschrift synagoge gerard noodtstraat

Het gaat om Psalm 19:15: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי – ‘Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Eeuwige’. De letters van de onderste regel bij elkaar opgeteld leveren 673, het joodse jaar 5673. Dat komt overeen met 1913 en is het jaar waarin deze synagoge werd ingewijd.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, februari/maart 2010.

Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …