Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Speels

Via een interview met de schrijver A.B. Yehoshua leerden we in de vorige aflevering twee Hebreeuwse woorden voor dementie kennen, het ‘duistere’ קהיוןqehajon en het ‘speelse’ שטיון sjitajon. Qehajon bleek nog Bijbelse roots te hebben, maar hoe zit dat met sjitajon?

De wortel van sjitajon is in de Bijbel niet te vinden. Dat lijkt een kwestie van toeval te zijn want al in de vroeg-Joodse literatuur, van net na de Bijbel dus, komt hij best vaak voor. Een heel gewoon woord met die wortel is bijvoorbeeld שוטהsjotèh, dat nog steeds gebruikt wordt en dat ‘dwaas, zot’ betekent. Naast het stroeve, duistere qehajon duidt sjitajon dus op de dwaze, speelse en komische kant die dementie ondanks alles ook kan hebben. Het is goed te begrijpen dat Yehoshua aan sjitajon de voorkeur geeft.

Wie dat in ons eigen land vermoedelijk ook zouden doen zijn de vrouwen achter de website dementees.com. Zij vragen aandacht voor de stem van mensen met dementie, wier ‘uitspraken zo kostbaar, levenswijs en vaak ook grappig kunnen zijn.’ Aanbevolen!

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, mei/juni 2021.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …