Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Duister

Ik vond het vroeger maar raar: je tanden konden ‘slee’ worden van het eten van onrijpe druiven. Het stond in de Bijbel, die uit 1951, in Ezechiël 18:2 en Jeremia 31:29,30. In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor ‘stroef’. Dat is veel gewoner en je kunt je er iets bij voorstellen.

Leuk. Maar hoezo? Het moderne Hebreeuws, aldus de beroemde Israëlische schrijver A.B. Yehoshua in een recent interview met de NRC, kent twee woorden voor dementie. ‘Het ene slaat op de duistere kant ervan, het andere op de speelsheid, het komische en bizarre.’ Yehoshua heeft voor het tweede gekozen. Maar welke woorden bedoelt hij? Als eenvoudig bijbelaar had ik geen idee. Navraag bij Yehoshua’s vertaler Kees Meiling leerde dat het hier moet gaan om respectievelijk קהיוןqehajon en שטיון sjitajon, beide met de klemtoon op jon.

Deze woorden komen in de Bijbel niet voor. Maar qehajon hangt wel samen met die sleeë tanden: in het Hebreeuws van de Bijbel heeft dat woord dezelfde wortel. Daardoor lijkt qehajon vooral te duiden op het element van stroefheid, het verlies van scherpte, het niet meer goed functioneren – de duistere kant van dementie.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, april 2021.

Onstuimig? Verraderlijk! Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …