Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Toch verschijnen

Het is u vermoedelijk niet ontgaan dat er een herziene uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling op stapel staat, de NBV21. Er is weer het nodige over te doen, vooral inzake de hoofdletters bij verwijzingen naar God. Maar uit de voorpublicatie blijkt dat er meer veranderingen zijn doorgevoerd, toevallig ook in een tekst waarover ik op deze plaats eerder schreef.

De dichter van Psalm 42:3 vraagt zich volgens de oude NBV af: ‘wanneer mag ik Gods gelaat aanschouwen?’, met de aantekening dat het Hebreeuws eigenlijk betekent: ‘voor Gods gelaat verschijnen’. En de NBV21 kiest nu alsnog voor dat laatste, om precies te zijn: ‘voor God verschijnen’.

Het verschil tussen aanschouwen en verschijnen zit in de klinkers, aangeduid door middel van puntjes en streepjes. Die werden pas in de middeleeuwen door Joodse geleerden aan de veel oudere Hebreeuwse letters (in dit geval de letters ואראהw’r’h) toegevoegd om misverstanden te voorkomen. De NBV’ers dachten aanvankelijk dat die geleerden zich met dat ‘verschijnen’ een enkel puntje en streepje hadden vergist. Men heeft zich kennelijk nog eens achter de oren gekrabd en denkt nu toch van niet.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, januari 2021.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …