Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Zijn wie je bent

Naast de corona houdt ook identiteit – en het ‘vieren’ daarvan – in het huidig tijdsgewricht veel mensen bezig. Een softwarebedrijf zag ik personeel werven met de belofte dat je als werknemer bij hen kunt zijn wie je bent. Aan de Nierstichting moesten we laatst geld geven omdat een nierpatiënte anders niet kon zijn wie ze wilde zijn.

Maar hoe eigentijds dit allemaal ook klinkt, er gaat bij mij op kantoor toch een Bijbelbelletje rinkelen. Op de vraag van Mozes aan God hoe die eigenlijk heet komt in Exodus 3:14 het antwoord, in het Hebreeuws: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה ehjè asjèr ehjè (lastig uit te spreken, je moet de h’s kunnen horen). En dat betekent, jawel, ‘Ik ben, die Ik ben’. Hij ook! Toen al!

Althans, volgens het Nederlands Bijbelgenootschap in 1951. Maar helaas weet niemand wat de drie Hebreeuwse woorden precies betekenen en dus hebben geen twee Bijbelvertalingen hier exact hetzelfde. Een minibloemlezing: Ik ben die er zijn zal (NBV), Ik ben degene die er altijd is (Bijbel in Gewone Taal), Ik ben die er is (Willibrordvertaling). Je gaat denken dat in de modernere vertalingen Gods betrouwbaarheid – ‘er zijn’ – belangrijker wordt gevonden dan zijn identiteit.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, december 2020.

Onstuimig? Verraderlijk! Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …