Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Maikel

In het Hebreeuws, en zeker in het Hebreeuws van de Bijbel, is een naam vaak meer dan simpelweg de aanduiding van een bepaald persoon. Een naam kan dienen als statement, en dan niet noodzakelijkerwijs over de persoon in kwestie maar bijvoorbeeld over God. Denk aan de naam Israël, die ‘God strijdt’ kan betekenen.

Een bijzonder geval – alle Michel(le)s, Micky’s, Mikes en Maikels ook even opletten – is de naam Michaël. Aan het ‘ël’ op het eind kun je al zien dat deze naam over God gaat. Wat is er dan bijzonder aan? Welnu, we hebben hier te maken met een vraag, en dat is tamelijk zeldzaam.

De drie lettergrepen van Michaël zijn in feite evenzoveel Hebreeuwse woorden: מִיmi betekent ‘wie?’, כָcha betekent ‘zoals’ en אֵלel betekent, we weten het inmiddels, ‘God’. Samen vormen die woorden de vraag ‘wie (is) zoals God?’ Al is dat natuurlijk geen serieuze vraag. Iedereen weet of wordt geacht te weten dat er maar één goed antwoord is, namelijk ‘niemand!’ מִיכָאֵל – Michaël is dus een retorische vraag en in die zin toch weer gewoon een statement: ‘God is uniek’.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, oktober 2020.

Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …